Betoniteollisuuden ajankohtaispäivä 2017

Tule mukaan todellisille ajankohtaispäiville varmistamaan ja päivittämään omat tietosi ajan tasalle!

Ajankohtaispäivät tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden vaihtaa kokemuksia ja mielipiteitä hyvässä seurassa muiden kollegoiden ja asiantuntijoiden kanssa.

Tilaisuudessa saat ajantasaista tietoa betoniteollisuuteen liittyvistä ajankohtaisista aiheista eri asiantuntijoiden kertomana.

 

 

Sisältö ja ohjelma

 

08.30 Aamukahvi ja ilmoittautuminen 

09.00 Avaus ja Inspectan kokemuksia betonin laatuongelmista

Matti Järvi, liiketoimintapäällikkö, Inspecta Sertifiointi 

09.30 Tukesin näkemys valmisbetonin laadusta

Laura Lakua, ylitarkastaja, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 

10.00 Tauko 

10.15 Taitorakenteiden tehostetut laadunvalvonta menettelyt  

 • Vaatimusten sisältö
 • Vastuunjako osapuolten välillä

Jani Meriläinen, Liikennevirasto 

10.55 Vaurioiden välttäminen massiivisissa betonirakenteissa

 • Tilaajan ja urakoitsijan välinen yhteistyö ja sen oikea-aikaisuus
 • Betonin toimittajan ja työmaan betonityönjohdon välinen yhteistyö ja sen oikea-aikaisuus
 • Oikean betonikoostumuksen valinta massiivirakenteisiin
 • Massiivibetonin ennakkokokeet ja mahdolliset koevalut
 • Massiivivalun lämmönhallinnan ja jälkihoidon suunnittelu
 • Massiivivalun työtekninen suunnittelu ja toteutus
 • Massiivivalun jälkihoito ja lämpötilaseuranta
 • Massiivivalun laadunvarmistus 

Elina Paukku, betoniteknologia-asiantuntija, Sweco Rakennetekniikka Oy 

11.35 Betonintoimittajan ja työmaan yhteistyö

Mikko Vasama, myyntijohtaja, Ruskon Betoni Oy 

12.15 Lounas 

13.15 Betonin lujuuden määrittäminen rakenteesta

Risto Mannonen, tekn. toht., Betoniyhdistys ry 

13.45 Ilmamittauksen suorittaminen

Risto Mannonen, tekn. toht., Betoniyhdistys ry 

14.00 Muutokset tuoteryhmäohjeissa TR 14 ja TR 15

Katriina Tallbacka, tuotepäällikkö, Inspecta Sertifiointi

Jani Ruuth, tuotepäällikkö, Inspecta Sertifiointi 

14.30 Kahvi 

15.00 Elementtitehtaan työnjohtajavaatimukset

Tuomo Haara, jaospäällikkö (elementit), Betoniteollisuus ry 

15.15 Betoniteollisuudessa uusi CE –ohjeistus

Tuomo Haara, Betoniteollisuus ry                             

15.30 Top 5 kehityskohteet laadunvalvonnassa

Aki Hytönen, tarkastusinsinööri, Inspecta Sertifiointi 

15.50 Päivän yhteenveto 

16.00 Päivä päättyy

Yhteystiedot

 • training.finland@inspecta.com
  p. 010 521 600