Sähköturvallisuus ja räjähdysvaarallisten tilojen turvallisuus (ATEX ja Ex)

ATEX-direktiivit käyttäjän ja laitevalmistajan kannalta

Uusi ATEX-laitedirektiivi astui voimaan huhtikuussa 2016 ja sitä koskeva kansallinen lainsäädäntö on valmistunut. ATEX-direktiivit käyttäjän ja laitevalmistajan kannalta tarkastelee räjähdysvaarallisissa tiloissa noudatettavien ATEX-direktiivien soveltamista käytännössä niin laitevalmistajan kuin laitteiden loppukäyttäjänkin näkökulmasta. Koulutuksessa käydään läpi yleisten vaatimusten, tilaluokituksen ja laitevalinnan lisäksi laitevalmistajan ja loppukäyttäjän velvoitteita ja käytännön toimia räjähdysvaarallisten tilojen ja laitteiden turvallisuuden varmistamisessa uuden laitedirektiivin mutta myös olemassa olevan ATEX-olosuhdedirektiivin kannalta.

Sisältö ja ohjelma

 

08.00- 8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

08.30 ATEX -direktiivit

 • ATEX -laitedirektiivi
 • ATEX -käyttö- ja olosuhdedirektiivi
 • Harmonisoidut standardit

Risto Sulonen, tuotepäällikkö, VTT Expert Services Oy

09.15 Laitteiden laiteluokitus, laitevaatimukset ja vaatimuksenmukaisuuden osoittaminen

Risto Sulonen

10.00 Tauko

10.15 Räjähdysvaarallisten tilojen luokitus ja laitevalinta

Risto Sulonen

11.00 Ex-laitteiden hankinta ja olemassa olevien laitteiden riskien arviointi

 • Laitehankinnassa huomioitavaa
 • Esimerkkejä riskienarvioinnista

Jari Välilä, kunnossapitopäällikkö, Borealis Polymers Oy

12.00  Lounas 

13.00 Direktiivien soveltaminen laitetoimittajan kannalta

 • ATEX, kone jne.
 • Mahdolliset sytytyslähteet ja Ex-suojaus

Ralf Liljestrand, laatupäällikkö, Metso Flow Control

13.45 Kahvi

14.15 Direktiivien soveltaminen laitetoimittajan kannalta jatkuu

 • Tekniset asiakirjat ja riskianalyysi
 • Ex-laitteiden huolto

Ralf Liljestrand

15.00 Räjähdyssuojausasiakirjan laadinnan käytäntöjä

 • palavat nesteet ja kaasut
 • pölyräjähdysvaaralliset tilat

Jari Välilä

16.00 Päivä päättyy

Yhteystiedot