Kemikaaliturvallisuus

Kemikaalien valmistusta, varastointia ja käsittelyä valvotaan lakisääteisesti. Kemikaaliturvallisuuskoulutuksemme perehdyttävät eri toimijoiden vastuisiin ja velvollisuuksiin. Kursseilla esitellään myös hyviä käytäntöjä kemikaalilainsäädännön asettamien velvoitteiden täyttämiseksi. Tavoitteena on myös auttaa toimijoita tunnistamaan ja ehkäisemään kemikaalien aiheuttamia terveys- ja ympäristöhaittoja sekä palo- ja räjähdysvaaroja.