Kaivos- ja rikastamoturvallisuus

 :

Kaivos- ja rikastamoturvallisuus

Riskialttius kaivostoiminnassa on suurta. Työ-, ympäristö-, kemikaali-, automaatio- ja koneturvallisuuteen liittyvien riskien turvallinen hallinta vaatii laaja-alaista turvallisuustarkastelua. Koulutuksemme tarjoavat tietoa kaivosten, rikastamoiden ja muiden kaivostoimintaan liittyvien laitosten turvallisuuden varmistamisesta.