Koneturvallisuuden kirjasarja

Tapio Siirilän kolme kirjaa koneiden turvallisuudesta muodostavat kattavan kokonaisuuden koneturvallisuudesta. Jokainen kirja on itsenäinen kokonaisuus ja siksi niissä on jonkin verran päällekkäisyyttä. Kirjat kuitenkin keskittyvät eri aihealueisiin niin, että ne täydentävät toisiaan.

 

Koneturvallisuus 1 kirjaI Koneturvallisuus
EU-määräysten mukainen koneiden turvallisuus

Kirja käsittelee koneiden turvallisuutta laaja-alaisesti. Pääpaino on koneiden tyypillisessä turvallisuusongelmassa eli liikkuvien osien aiheuttamassa tapaturmavaarassa. Lisäksi kirjassa on mm. melua, räjähdysvaaraa ja ergonomiaa koskevat kohtalaisen yksityiskohtaiset jaksot.

Koneturvallisuus kirja 2II Koneturvallisuus 
EU:n direktiivien ja standardien soveltaminen käytännössä

Merkittävä osa kirjasta käsittelee riskien arviointia ja hallintaa. Aihetta käsitellään sekä yleisesti että eri tyyppisten koneiden ja konelinjojen esimerkkien avulla.
Lisäksi kirjassa käsitellään monia tavallisia konetyyppejä koskevia turvallisuusvaatimuksia niitä koskevien standardien pohjalta. Mukana ovat mm. robotit ja muut automaattiset koneet ja koneyhdistelmät, metallintyöstökoneet, puuntyöstökoneet, painokoneet, paperiteollisuuden koneet, kuljettimet, liikkuvat työkoneet, käsikoneet ja nostavat koneet.

Koneturvallisuus kirja 3III Koneturvallisuus
Ohjausjärjestelmät ja turvalaitteet

Kirja pohjautuu vuoden 2010 alussa voimaan tulleeseen EU:n konedirektiiviin. Kaikki direktiivin kohdat, jotka koskevat ohjausjärjestelmää tai turvalaitteita, käydään läpi. Ohjausjärjestelmiä ja turvalaitteita koskevia standardeja käsitellään myös laajasti, koska direktiivien vaatimukset toteutetaan useimmiten vaatimuksia täsmentävästi.

Yhden kirjan hinta: 95€ + alv 10%  ja toimituskulut.

 

KONETURVALLISUUSKIRJOJEN TILAUSLOMAKE