Tuletõkkeuste CE-märgistamine lükkus 2016 aastasse

 

13.11.2015  ilmus Euroopa Liidu Teatajas (OJEU)  otsus tuletõkke- ja/või suitsutõkkeuste CE-märgistamise (EN 16034) edasilükkumise kohta. Tuletõkkeuste CE märgistamine on võimalik alates 01.09.2016 (Euroopa Liidu Teataja nr 2015/C 378/3, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=OJ:JOC_2015_378_R_0003).  Standardi EN 16034 ülemineku aeg on kuni 01.09.2019. 
Varasemalt Inspecta Estonia OÜ poolt väljastatud tuletõkkeuste sertifikaadid kehtivad kuni standardi EN 16034 ülemineku perioodi lõpuni või sertifikaadil märgitud kehtivusaja lõpuni või kuni CE-märgistusele üleminekuni konkreetse toote osas. Ettevõte, kes on huvitatud CE- märgistusest (CPR sertifikaadist) saab esitada Inspecta Estonia OÜ-le vastavasisulise taotluse (leitav meie kodulehelt  http://www.inspecta.com/et).  
Inspecta Estonia OÜ akrediteeritud laboris saab teostada suitsupidavuse katset (EN 1634-3) ja isesulgumise katset (EN 1191).
 
Täiendav info
Küsimuste korral võtke julgesti ühendust meie ekspertidega:
Anu Kuusk, +372 680 7748, +372 5647 9975,  anu.kuusk@inspecta.com; 
Merilin Aasma, +372 562 21 751,  merilin.aasma@inspecta.com; 
Olavi Üits, +372 534 27 327,  olavi.ueits@inspecta.com

13.11.2015  ilmus Euroopa Liidu Teatajas (OJEU)  otsus tuletõkke- ja/või suitsutõkkeuste CE-märgistamise (EN 16034) edasilükkumise kohta. Tuletõkkeuste CE märgistamine on võimalik alates 01.09.2016 (Euroopa Liidu Teataja nr 2015/C 378/3 (vt kõrvalmenüüst)).  Standardi EN 16034 ülemineku aeg on kuni 01.09.2019. 

Varasemalt Inspecta Estonia OÜ poolt väljastatud tuletõkkeuste sertifikaadid kehtivad kuni standardi EN 16034 ülemineku perioodi lõpuni või sertifikaadil märgitud kehtivusaja lõpuni või kuni CE-märgistusele üleminekuni konkreetse toote osas. Ettevõte, kes on huvitatud CE- märgistusest (CPR sertifikaadist) saab esitada Inspecta Estonia OÜ-le vastavasisulise taotluse (leitav meie kodulehelt). 

Inspecta Estonia OÜ akrediteeritud laboris saab teostada suitsupidavuse katset (EN 1634-3) ja isesulgumise katset (EN 1191). 

Täiendav info

Küsimuste korral võtke julgesti ühendust meie ekspertidega:
Anu Kuusk, +372 680 7748, +372 5647 9975, anu.kuusk@inspecta.com
Merilin Aasma, +372 562 21 751,  merilin.aasma@inspecta.com
Olavi Üits, +372 534 27 327,  olavi.ueits@inspecta.com

Lehekülg loodi: 18 nov 2015