Inspecta jaoks ajalooliselt suur projekt Neste Oili töökatkestusel

 :

Inspecta jaoks ajalooliselt suur projekt Neste Oili töökatkestusel

Neste Oili rafineerimistehastes tehakse suuremaid töökatkestusi umbes iga viie aasta järel. Ettevõte valis Inspecta kui 2010ndal aastal parimaks töökatkestuste ajal töid teostavaks inspekteerimisasutuseks osutunud ettevõtte. Sel aastal annab töökatkestus tööd rekordarv Inspecta töötajatele, seda nii töökatkestuse eel, kestel kui järel.

Kogu aja koha peal

Porvoos Kilpilahtis asuva Neste Oili rafineerimistehase töökatkestus on võrreldes eelnevate aastatega tunduvalt suurem. Inspecta jaoks on tegemist on ühe kõige olulisema tööstusprojektiga 2015ndal aastal hõlmates endas reaalset töökatkestuse kestvust pluss selle eel- ja järeltöid.

Inspecta töö töökatkestuse ajal hõlmab endas seadmete kontrolli ja torustike tehnilist kontrolli koos nende seisukorra määratlemisega läbi erinevate meetodite. Lisakse teostatakse ka surveanumate kontrolli. Oma olemuselt nõuavad kõik nimetatud tööd kõrget kompetentsi mittepurustavate katsetuste osas.

Koostöö suurhetk

„Tegemist on tähelepanuväärselt suure ühise koostööprojektiga, sest inspekteerimistöid tehakse viis nädalat, keskmiselt 10-12 tundi päevas, ning lisaks veel muud tööd, mis sobitatakse kõnealusesse ajakavva“ ütles projektijuht Jukka Virttanen Soomest.

Kilpilahti 2015 projekt annab tööd laiemale hulgale Inspecta spetsialistidele kui eelnevatel aastatel: NDT ja surveanuma eksperdid, HSE ja QA spetsialistid, projektijuhid ja isegi toetav teenindav personal. Kokku on kohapeal Inspecta eksperte kuuest erinevast riigist: Soomest, Rootsist, Eestist, Lätist, Leedust ja Poolast, kokku umbes 170 töötajat.

2013 aastal oli Neste Oili neto käive 17,5 miljardit eurot, andes tööd umbes 5 000 inimesele

Lehekülg loodi: 08 apr 2015