EAS toetus katsetamiseks

EAS-ile saab esitada taotlusi arendusosaku toetuse taotlemiseks, läbi mille on võimalik saada rahastust muuhulgas erinevate katsetuste teostamiseks. Näiteks uste suituspidavuse ja isesulgumise katsed, elektriseadmete ohutusalased ja EMÜ alased katsetused.

Lisainformatsiooni leiate EAS kodulehe aadressilt: http://www.eas.ee/teenus/arendusosak/

Inspecta Estonia OÜ akrediteeritud katselabor (nr L034), kus saab teostada suitsupidavuse katset (EN 1634-3),  isesulgumise katset (EN 1191) ja elektrikatsetusi. 

Küsimuste korral võtke julgesti ühendust meie ekspertidega:

Anu Kuusk, +372 680 7748, +372 5647 9975,  anu.kuusk@inspecta.com 
Merilin Aasma, +372 562 21 751,  merilin.aasma@inspecta.com 
Olavi Üits, +372 534 27 327,  olavi.ueits@inspecta.com

Elektrikatsetused:

Raivo Roasto, +372 612 9500, +372 521 4125, roasto@inspecta.com
Peeter Konjuhhov, +372 612 9506, +372 526 1487, 
peeter.konjuhhov@inspecta.com  
Harri Põldsalu, +372612 9522,  +372 52 80 628, harri.poldsalu@inspecta.com

Lehekülg loodi: 01 dets 2015