Alates 01.07.2015 ei sisalda MTR kandeid tunnustatud asutuse kohta

Alates 01.07.2015, seoses uue seadme ohutuse seaduse jõustumisega, ei sisalda MTR enam kandeid varasemalt nõutud registeeritud tegevusvaldkondade (tehnilise kontrolli (auditi) teostajad, iskute sertifitseerimine, mõõte-ja teimilaborina tegutsemine) kohta. Nimelt uue korra kohaselt omistatakse ettevõttele pädevus läbi asjakohaste akrediteeringute.

Küsimuste korral võtke kindlasti ühendust.

Inspecta Estonia OÜ

Tel +372 659 9470

estonia@inspecta.com

Lehekülg loodi: 02 juuli 2015