Gaasipaigaldiste audit

 :

Gaasipaigaldiste audit

Auditi on menetlus, mille käigus hinnatakse ja tõendatakse gaasipaigaldise või gaasipaigaldisega ühendatud gaasiseadme vastavust seadme ohutuse seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuetele.

Audit jaguneb kasutusele eelnevaks, korraliseks ja erakorraliseks.

Kasutusele eelnev audit

Gaasipaigaldisele tuleb teha kasutusele eelnev audit enne esmakordset kasutusele võtmist.

Korraline audit

Gaasipaigaldisele tuleb teostada korraline audit järgmise sagedusega:

Küttegaasiseadmete liik

Kasutuskontroll(aasta)

 A-kategooria gaasipaigaldis, mis on üle 15 aasta vana ja asub ühiskondlikult kasutatavas hoones või kortermaja ühiskasutuses olevates ruumides

4

A-kategooria gaasipaigaldisele, millega ühendatud tarviti võimsus on üle 120 kW ja tarvitite koguvõimsus on üle 300 kW

4

B-, C- ja D-kategooria gaasipaigaldis, mis ei kuulu võrguettevõtjale

2

Võrguettevõtjale kuuluv A- ja B-kategooria gaasipaigaldis

8

Võrguettevõtjale kuuluv C- ja D-kategooria gaasipaigaldis

12

Erakorraline audit tehakse:

-enne gaasipaigaldise kasutusele võtmist, kui seda ei ole kasutatud eelnenud aasta jooksul;
-pärast rekonstrueerimist;
-kui puuduvad andmed eelmise auditi kohta.

Taotluse vormid leiate kõrvalmenüüst. Taotluse saate edastada:
E-posti aadressile  estonia@inspecta.com;
Saata postiga või tuua meie kontoritesse.

Täiendav info

Siim Peetrimägi, +372 659 9477, +372 53 47 44 49,  siim.peetrimagi@inspecta.com.