Liftide ja köisteede tehniline kontroll

 :

Liftide ja köisteede tehniline kontroll

Lifti ja köistee tehniline kontroll on menetlus, mille käigus tehnilise kontrolli teostaja kirjalikult hindab ja tõendab registreeritava tõsteseadme vastavust lifti ja köistee ohutuse seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuetele.

Tehniline kontroll jaguneb kasutamisele eelnevaks, korraliseks ja erakorraliseks tehniliseks kontrolliks.

Lifti tehniline kontroll

Kasutamisele eelnev tehniline kontroll tuleb teostada enne lifti kasutusel võtmist. Liftile peab olema teostatud vastavushindamine.

Korraline tehniline kontrolli tuleb teostada järgmise sagedusega 

Liftid

Visuaalne uurimine (aastat)

Katsetamine (aastat)

Liftid kuni 10a

2

4

Liftid üle 10a

1

  • Visuaalse uurimise käigus kontrollitakse lifti sõlmede tehnilist seisukorda ning nende töötamist;
  • Katsetamise käigus kontrollitakse ohutusseadiste rakendumist, ajamisüsteemi seisukorda ja toimimist ning vajadusel teostatakse asjakohased mõõtmised (veojõu mõõtmine, püüduri rakenduskiiruse määramine, ajami lõtku suurus jms).

Köistee tehniline kontroll

Kasutamisele eelnev tehniline kontroll tuleb teostada enne köistee esmakordset kasutusele võtmist.

Korralise tehnilise kontroll tuleb teostada järgmise sagedusega 

Köistee liik

Sagedus

Köistee

1 aasta

Hooajaline köistee (nt suusatõstukid)

1 kuu jooksul hooaja algusest arvates.

Lifti- ja köistee erakorraline tehniline kontroll

Erakorraline kontroll teostatakse:

  • enne tõsteseadme kasutusele võtmist, kui seda pole kasutatud eelnenud 12 kuu jooksul;
  • lifti kabiini või vastukaalutrosside vahetamisel;
  • juhikute vahetamisel;
  • lifti ajami, hõõrderatta või võlli vahetamisel;
  • hüdrosilindri vahetamisel;
  • kiiruspiirliku või püüduri vahetamisel;
  • puhvrite vahetamisel;
  • pärast tõsteseadme ümberehitamist.

Taotluse vormid leiate kõrvalmenüüst. Taotluse saate edastada:
E-posti aadressile  estonia@inspecta.com;
Faksile +372 659 9479;
Saata postiga või tuua meie kontoritesse.

Täiendav info

Aleksander Iivanainen, +372 659 9420, +372 526 4738, aleksander.iivanainen@inspecta.com.