Liftide ja köisteede audit

 :

Liftide ja köisteede audit

Lifti ja köistee audit on menetlus, mille käigus auditit tegev isik kirjalikult hindab ja tõendab registreeritava tõsteseadme vastavust seadme ohutuse seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuetele.

Audit jaguneb kasutamisele eelnevaks, korraliseks ja erakorraliseks.

Lifti audit

Kasutamisele eelnev audit tuleb teostada enne lifti kasutusel võtmist. Liftile peab olema teostatud vastavushindamine.

Korraline audit tuleb teostada järgmise sagedusega 

Liftid

Visuaalne uurimine (aastat)

Katsetamine (aastat)

Liftid kuni 10a

2

4

Liftid üle 10a

1

  • Visuaalse uurimise käigus kontrollitakse lifti sõlmede tehnilist seisukorda ning nende töötamist;
  • Katsetamise käigus kontrollitakse ohutusseadiste rakendumist, ajamisüsteemi seisukorda ja toimimist ning vajadusel teostatakse asjakohased mõõtmised (veojõu mõõtmine, püüduri rakenduskiiruse määramine, ajami lõtku suurus jms).

Köistee audit

Kasutamisele eelnev audit tuleb teostada enne köistee esmakordset kasutusele võtmist.

Korraline audit tuleb teostada järgmise sagedusega 

Köistee liik

Sagedus

Köistee

1 aasta

Hooajaline köistee (nt suusatõstukid)

1 kuu jooksul hooaja algusest arvates.

Lifti- ja köistee erakorraline audit

Erakorraline kontroll teostatakse:

  • enne tõsteseadme kasutusele võtmist, kui seda pole kasutatud eelnenud 12 kuu jooksul;
  • lifti kabiini või vastukaalutrosside vahetamisel;
  • juhikute vahetamisel;
  • lifti ajami, hõõrderatta või võlli vahetamisel;
  • hüdrosilindri vahetamisel;
  • kiiruspiirliku või püüduri vahetamisel;
  • puhvrite vahetamisel;
  • pärast tõsteseadme ümberehitamist.

Taotluse vormid leiate kõrvalmenüüst. Taotluse saate edastada:
E-posti aadressile  estonia@inspecta.com;
Faksile +372 659 9479;
Saata postiga või tuua meie kontoritesse.

Täiendav info

Aleksander Iivanainen, +372 659 9420, +372 526 4738, aleksander.iivanainen@inspecta.com.