Liftide vastavushindamine

 :

Liftide vastavushindamine

Uued kauba- ja reisijate liftid peavad vastama lifti direktiivi 95/16/EÜ (uus direktiiv 2014/33/EL) nõuetele. Seda tõendab liftile paigaldatud CE märgis ja paigaldaja poolt väljastatud vastavusdeklaratsioon. Lifti nõuetekohasuse tõendamiseks peavad nad läbima Teavitatud asutuse poolse vastavushindamise.
Teostame liftidele vastavushindamist järgmiste moodulite kohaselt:

Protseduur Moodul
Lifti lõppkontroll Lisa VI (F)
Üksiklifti tõendamine G
Lifti kvaliteedi tagamine D
Lifti tootmise kvaliteeditagamine E
Lifti täielik kvaliteeditagamine H

Taotluse vormi leiate kõrvalmenüüst. Taotluse saate meile edastada:
E-posti aadressile  estonia@inspecta.com;
Saata postiga või tuua meie kontoritesse.

Täiendav info

German Vimb, 659 9428, +372520 0331, german.vimb@inspecta.com