Gaasiseadmete vastavushindamine

 :

Gaasiseadmete vastavushindamine

Uued gaasiseadmed peavad vastama gaasiseadmete direktiivi 2009/142/EL nõuetele. Seda tõendab gaasiseadmele paigaldatud CE märgis ja tootja poolt väljastatud vastavusdeklaratsioon. Gaasiseadmete nõuetekohasuse tõendamiseks peavad need läbima Teavitatud asutuse poolse vastavushindamise.
Gaasiseadmeteks on:
küttegaasil töötavad toidu valmistamiseks, kütmiseks, jahutamiseks, valgustamiseks, pesemiseks ja kuuma vee tootmiseks kasutatav gaasitarviti, mille poolt kuumutatava vee temperatuur ei ületa 105 °C ning puhurpõleti ja puhurpõletiga varustatud küttekeha.
Teostame gaasiseadmete vastavushindamist järgmiste moodulite kohaselt:

Protseduur

Moodul

Tüübihindamine

Lisa II, 1

Tüübile vastavuse tõendamine

Lisa II, 2

Vastavuse tõendamine

Lisa II, 5

Üksiktoote tõendamine

Lisa II, 6

Taotluse vormi leiate kõrvalmenüüst. Taotluse saate meile edastada:
E-posti aadressile  estonia@inspecta.com;
Faksile +372 659 9479;
Saata postiga või tuua meie kontoritesse.

Täiendav info

Siim Peetrimägi, +372 659 9477, +372 53 47 44 49,  siim.peetrimagi@inspecta.com