Sertifitseerimine ja vastavushindamine

 :

Sertifitseerimine ja vastavushindamine

Teostame sertifitseerimist kolmes valdkonnas: tooted, juhtimissüsteemid ja personal.

Toote sertifitseerimine/vastavushindamine lähtub Euroopa Liidu direktiividest. Juhtimissüsteemide sertifitseerimine toimub vastavalt standarditele ISO 9001 ja  ISO 3834.

Personali sertifitseerimine lähtudes õigusaktidest ja standarditest:

  • surveseadmetöid, gaasitöid, tõsteseadmetöid või masinatöid juhtivad isikud;
  • surveseadme, lifti, köistee, gaasipaigaldise või masina kasutamise järelevaatajad;
  • tehnika valdkonna tehnilist kontrolli teostavad isikud;
  • elektri- ja käidutöid juhtivad isikud;
  • keevitajad, keevitusoperaatorid.