UUS! Seadme ohutuse seadus

Ehitusseadustik ja seadme ohutuse seadus (surve, gaasi, masina valdkond)

Ehitusseadustik ja seadme ohutuse seadus (surve, gaasi, masina valdkond)

 

01.07.2015 jõustus uus seadme ohutuse seadus, sellest tulenevalt muutusid kehtetuks surveseadme ohutuse seadus, küttegaasi ohutuse seadus, masina ohutuse seadus, elektriohutusseadus ning lifti ja köistee ohutuse seadus.
Inspecta Koolitused kutsub kõiki surveseadme, gaasi, masina ja lifti valdkonnas töötavaid inimesi koolituspäevale, kus antakse ülevaade, mis uus seadus endaga kaasa tõi.

01.07.2015 jõustus uus seadme ohutuse seadus, sellest tulenevalt muutusid kehtetuks surveseadme ohutuse seadus, küttegaasi ohutuse seadus, masina ohutuse seadus, elektriohutusseadus ning lifti ja köistee ohutuse seadus.

Inspecta Koolitused kutsub kõiki surveseadme, gaasi, masina ja lifti valdkonnas töötavaid inimesi koolituspäevale, kus antakse ülevaade, mis uus seadus endaga kaasa tõi.

Koolituse kava

 

9.45 – 10.00 Kogunemine, registreerimine, hommikukohv.

10.00 - 15.00 

* Ehitusseadustiku rakendamine ettevõtja vaatenurgast - ehitamise uus regulatsioon, vajalikud load, ettevõtja kohustused sh asjatundlikkuse põhimõte. 
külalislektor pr Tuulikki Laesson, Laesson ja Partnerid OÜ jurist

* Muudatused õigusruumis.
* Uus seadme ohutuse seadus - rakendusala, omaniku kohustused, eritööd jms.
* Audit ja auditikohustuslikud seadmed.
* Personali sertifitseerimine.
Ülevaate annab Inspecta Estonia OÜ ekspert

* Küsimused-vastused.

15.00 – Seminari lõpp

Lektorid ja muu info