Tuletööd

Tuletöö tegemise koolitus

Tuletöö tegemise koolitus

 

Tulles vastu klientide soovile, on Inspecta Estonia OÜ koostöös Eesti Ohutus- ja Koolituskeskus OÜga (EOKK) korraldamas tuletööde koolitust.
Tuletöö tegijale antakse teadmised ja oskused ohutu tuletöö tegemiseks ja tulekustutite kasutamiseks tulekahju olukorras. Koolituse läbinu oskab hinnata tule kasutamisega seotud  riske, tunneb erinevaid  liike tulekustuteid, oskab kasutada tulekustutit, orienteerub seotud õigusaktides

Tulles vastu klientide soovile, on Inspecta Estonia OÜ koostöös Eesti Ohutus- ja Koolituskeskus OÜga (EOKK) korraldamas tuletööde koolitust.

Koolituse alus - Siseministri 30.08.2010.a. määrus nr 38 „Nõuded tuletöö tegemise koolitusele ja tuletöötunnistusele“.

Kui on huvi ka Põhjamaade tuletöökaardi koolituse (nn sinise kaardi koolitus), milles osalenu saab Soome tuletöötunnistuse (nn sinine kaart ehk tulityökortti), vastu, võtke samuti ühendust!

Koolituse kava

9.45 – 10.00 Kogunemine, registreerimine, hommikukohv.

10.00 - 12.15
Tuletöö ja selle tuleohtlikkus:
-Tuletöö olemus ja liigid.
-Tuletööga kaasnevad riskid.
-Tulekahju olemus ja selle levik.
-Tuletööst tingitud tulekahjud ja nende tekkepõhjused.

Ohutus tuletöö tegemisel:
-Tulekahjude ennetamine ja tuleohutusnõuded.
-Nõuded tuletöö tegemiseks.
-Vajalikud tingimused tuletööks.
-Tuletöö koht, selle valik ja ettevalmistamine.
-Tulekustutusvahendid tuletöö kohas.
-Töövahenditega kaasnevad riskid ning nende ohutu kasutamine.

12.15 - 13.00 vaba aeg lõunaks

13.00 - 15.15
Tulekahju korral tegutsemine:
-Käitumine tulekahju korral.
-Tulekahju kustutamise põhi- ja ohutusreeglid.
-Tulekustutusvahendite kasutamine.

15.15 - 15.30 kohvipaus

15.30 - 16.15 kustutusharjutus
Viiakse läbi praktiline tulekustutiharjutus, mille käigus esitletakse tulekustutite erinevust olenevalt kustuti tüübist ja kustutusainest. Kõik koolitusel osalejad peavad harjutuse läbima.

16.15 - 17.00 teadmiste kontroll

17.00 – koolituse lõpp
Lõpetamisel väljastatakse õppekava läbimist tõendav tuletöötunnistus.

Lektorid ja muu info