Piksekaitse

Piksekaitsesüsteemid

Piksekaitsesüsteemid

Koolituse kava

8.45 – 9.00 Registreerimine, hommikukohv.

9.00 – 10.30
Eestis kehtivad normatiivdokumendid, mis reguleerivad piksekaitset, EMÜ-d ja seadmete isolatsiooni koordinatsiooni.

10.30 – 10.45 Kohvipaus

10.45 – 12.15
Standard EVS-EN 62305:2011 - Üldpõhimõtted ja riskianalüüs. Standard EVS-HD 60364-4-443 Kaitse pikse- ja lülitusliigpingete eest.

12.15 – 13.00 Lõuna

13.00 – 14.30
Piksekaitsesüsteemide väljaehitamine. Ehitistele tekitatud füüsikalised kahjustused ja oht elule.

14.30 – 14.45 Kohvipaus

14.45 – 16.15
Ehititste elektri- ja elektroonikasüsteemide kaitsmine.

16.15 - koolituse lõpp, tunnistused.

Lektorid ja muu info

  • Raivo Roasto - Inspecta Estonia OÜ elektriosakonna juhataja. Raivol on elektrialane A-klassi pädevustunnistus. Ta on mitmete artiklite autor, mis on ilmunud ajakirjas „Elektriala“, samuti on tema sulest ilmunud teaberaamat teemal „Elektripaigaldiste ehitamine“ (2006). Töökogemus antud valdkonnas on aastast 1980 ja lektori kogemus aastast 2000.

    Õppematerjalid: koolituse konspekt.

    Väljastatavad dokumendid: Koolitusel osalemise kohta väljastatakse tõend vastavalt täiendkoolituse standardis sätestatud nõuetele.

  • Lisainfo

    Imbi Kulp, koolitusspetsialist, +372 501 5301 imbi.kulp@inspecta.com