Loengusari, eesti

Erielektripaigaldised (Loengusarja IV päev)

Erielektripaigaldised (Loengusarja IV päev)

Koolituse kava

8.45 – 9.00 Registreerimine, hommikukohv, avasõnad.

9.00 – 10.30
Standardi EVS-HD 60364-7 eripaigaldiste osad Osa 706 Ahtad juhtivad paigad. Osa 704 Ehituspaikade paigaldised. Jagu 753: Küttekaablid ja sisseehitatud küttesüsteemid.

10.30 – 10.45 Kohvipaus

10.45 – 12.15
Standardi EVS-HD60364-7 eripaigaldiste osad. Osa 708 Sõidukelamuväljakud, kämpinguväljakud ja muud samalaadsed paigad. Osa 709 Huvisadamad ja muud samalaadsed elektripaigaldised. Osa 701: Vanne ja dušše sisaldavad ruumid. Osa 702 Ujumisbasseinid ja purskkaevud. Osa 703 Saunakeriseid sisaldavad ruumid ja kabiinid.

12.15 – 13.00 Lõuna

13.00 – 14.30
Standardi EVS-HD 60364-7 eripaigaldiste osad Osa 710 Ravipaigad. Osa 714. Välisvalgustus- paigaldised. Osa 705 Põllundus- ja aiandusehitised. Osa 729 Teenindus- ja hoolduskäigud. Osa 740. Peoplatside, meelelahutusparkide jne ajutised elektripaigaldised.

14.30 – 14.45 Kohvipaus

14.45– 16.15
Plahvatusohtlikud keskkonnad. Standard EVS-HD 60079 Osa 14: Elektripaigaldiste kavandamine, seadmete valik ja paigaldamine. Pikse- ja lülitusliigpinged (üldtutvustus).

16.15 - koolituse lõpp, tunnistused.

NB! Suvekurusel on IV päeva lektor hr Raivo Roasto

Lektorid ja muu info

  • Madis Pulk - Inspecta Estonia OÜ elektriosakonna Pärnumaa piirkonna ekspert. Madisel on elektriala A-klassi pädevustunnistus. Töökogemus antud valdkonnas on aastast 1982. Lektori kogemus aastast 1996.

    Õppematerjalid: koolituse konspekt.

    Väljastatavad dokumendid: Koolitusel osalemise kohta väljastatakse tõend vastavalt täiendkoolituse standardis sätestatud nõuetele.

  • Lisainfo

    Imbi Kulp, koolitusspetsialist, +372 501 5301 imbi.kulp@inspecta.com