Loengusari, eesti

Elektripaigaldiste kaitseviisid (Loengusarja II päev)

Elektripaigaldiste kaitseviisid (Loengusarja II päev)

Koolituse kava

8.45 – 9.00 Registreerimine, hommikukohv, avasõnad.

9.00 – 10.30
Standard EVS-HD60364-4-41 Kaitseviisid. Kaitse elektrilöögi eest. 

10.30 – 10.45 Kohvipaus

10.45 – 12.15
...teema jätkub. Standard EVS-HD60364-4-42 Kaitse kuumustoime eest, EVS-HD60364-4-43 liigvoolukaitse.

12.15 – 13.00 Lõuna

13.00 – 14.30
...teema jätkub (EVS-HD60364-4-43 liigvoolukaitse). Standard EVS-HD60364-5-54 maandamine ja kaitsejuhid.

14.30 – 14.45 Kohvipaus

14.45 – 16.15
Standard EVS-HD60364-4-44 Kaitse pingehäiringute ja elektromagnetiliste häiringute eest.

Lektorid ja muu info

  • Raivo Roasto - Inspecta Estonia OÜ elektriosakonna juhataja. Raivol on elektrialane A-klassi pädevustunnistus. Ta on mitmete artiklite autor, mis on ilmunud ajakirjas „Elektriala“, samuti on tema sulest ilmunud teaberaamat teemal „Elektripaigaldiste ehitamine“ (2006). Töökogemus antud valdkonnas on aastast 1980 ja lektori kogemus aastast 2000.

    Õppematerjalid: koolituse konspekt.

    Väljastatavad dokumendid: Koolitusel osalemise kohta väljastatakse tõend vastavalt täiendkoolituse standardis sätestatud nõuetele.

  • Lisainfo

    Imbi Kulp, koolitusspetsialist, +372 501 5301 imbi.kulp@inspecta.com