UUS! Elektrivälisvõrgud

Elektrivälisvõrgud III – lülitus- ja kaitseseadmed

Elektrivälisvõrgud III – lülitus- ja kaitseseadmed

Koolituse kava

8.45 - 9.00 registreerimine, hommikukohv

9.00 - 10.30

Üldnõuetest elektrivõrgu maanduspaigaldistele, kehtinud ja kehtivatest normdokumentidest.

10.30 - 10.45 kohvipaus

10.45 - 12.15

Elektrilevi OÜ juhendist J343 „Juhend (6-20) kV lülitus-kaitseseadmete valikuks ja paigalduskohtade määramiseks keskpingevõrgus, arvestades üleminekut kaablivõrgule”. 

12.15 - 13.00 lõuna

13.00 - 14.30

Elektrilevi OÜ dokumendist P393 „Nõuded mastlülituspunktide, kaablivõrgu alajaamade ja madalpingevõrgu maanduspaigaldiste ehituseks“.

14.30 - 14.45 kohvipaus

14.45 - 16.15

...teema jätkub. Varem ehitatud isoleeritud neutraaliga keskpinge õhuliinivõrgu ohutuse tagamise põhimõtted, nõuded ja probleemid.

16.15 - koolituse lõpp.

Lektorid ja muu info

  • Lektor on hr Mati Roosnurm – elektrivälisvõrkude valdkonna hinnatud asjatundja. Lõpetanud TPI elektrisüsteemide ja –võrkude eriala. Töökogemus antud valdkonnas on aastast 1970. Kauaaegne Elektrilevi OÜ juhtivinsener, osalenud paljudes standardi koostamise töögruppides. Omab A-klassi pädevustunnistust ja volitatud elektriinsener V kutsetunnistust.

    Õppematerjalid: koolituse konspekt.

    Väljastatavad dokumendid: Koolitusel osalemise kohta väljastatakse tõend vastavalt täienduskoolituse standardis sätestatud nõuetele.

  • Lisainfo

    Imbi Kulp, koolitusspetsialist, +372 501 5301 imbi.kulp@inspecta.com