UUS! Elektrivälisvõrgud

Elektrivälisvõrgud I - õhuliinid

Elektrivälisvõrgud I - õhuliinid

Koolituse kava

8.45 - 9.00 registreerimine, hommikukohv

9.00 - 10.30

Standard EVS-EN 50341-1:2013 „Elektriõhuliinid vahelduvpingega üle 1kV“. Osa 1: Üldnõuded. Ühised eeskirjad; Osa 2-20: Eesti siseriiklikud erinõuded (SEN)

10.30 - 10.45 kohvipaus

10.45 - 12.15

...teema jätkub. Maanduspaigaldistest keskpinge õhuliinidel.

12.15 - 13.00 lõuna

13.00 - 14.30

Lubatavate puutepingete tagamisest keskpingeliinide raudbetoonmastidega liinilõikudel. Lühiülevaade arengutest energeetikas (E.Risthein "Energiatehnika ja maailm").

14.30 - 14.45 kohvipaus

14.45 - 16.15

Energeetikaala arengustest ja probleemidest.

16.15 - koolituse lõpp.

Lektorid ja muu info

  • Lektor on hr Mati Roosnurm – elektrivälisvõrkude valdkonna hinnatud asjatundja. Lõpetanud TPI elektrisüsteemide ja –võrkude eriala. Töökogemus antud valdkonnas on aastast 1970. Kauaaegne Elektrilevi OÜ juhtivinsener, osalenud paljudes standardi koostamise töögruppides. Omab A-klassi pädevustunnistust ja volitatud elektriinsener V kutsetunnistust.

    Õppematerjalid: koolituse konspekt.

    Väljastatavad dokumendid: Koolitusel osalemise kohta väljastatakse tõend vastavalt täienduskoolituse standardis sätestatud nõuetele.

  • Lisainfo

    Imbi Kulp, koolitusspetsialist, +372 501 5301 imbi.kulp@inspecta.com