Koolitused

 :

Koolitused

Korraldame täiendkoolitusi elektri- ja tehnikavaldkonna spetsialistidele.

Inspecta Koolitused õppekavadele "Potentsiaalselt ohtlike seadmete valdkonna täiendkoolitus" ja "Elektrivaldkonna täiendkoolitus" on Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt väljastatud koolitusluba 6396HTM, mis kehtib kuni 30.06.2016.

Eraisikutel on võimalik tuludeklareerimisel koolituse kulud maha arvata maksustatavast tulust.

Täiendkoolituse läbimist arvestatakse pädevustunnistuste pikendamisel mõlemas valdkonnas (elektrikoolitusi arvestatakse elektrialase pädevutunnistuse pikendamisel, tehnikalaseid koolitusi vastava tehnikaalase pädevustunnistuse pikendamisel). Koolitusel osalemisega ei kaasne pädevustunnistuse automaatne pikendamine, pikendamiseks tuleb pöörduda pädevustunnistuse väljastanud sertifitseerimisasutuse poole.

Märkused:
• Inspecta Koolitused jätab endale õiguse teha koolituskavas muudatusi;
• Koolitused toimuvad kui gruppi on registreerunud vähemalt 8 inimest. Tartu koolituste puhul vähemalt 15 inimest.

Inspecta Estonia OÜ on Eesti Töötukassa koostööpartner.

Kohtumiseni koolitustel!

Imbi Kulp
Koolitusspetsialist