Mittepurustav katsetamine (NDT)

 :

Mittepurustav katsetamine (NDT)

Teostame järgnevaid keevisõmbluste ja metallide mittepurustavaid katsetusi ning kontrollimisi:

  • Visuaalne uuring (VT)
  • Röntgenkatse (RT)
  • Digitaalne röntgenkatse (DRT)
  • Ultrahelikatse (UT)
  • Penetrantkatse (PT)
  • Magnetpulberkatse (MT)
  • Tiheduskatsevaakumiga (LT)
  • Metallipaksuse mõõtmine ultraheli meetodil

Katsetusi teostab keevituse katselabor, mis on akrediteeritud Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt  vastavalt standardi EVS-EN ISO/IEC 17025 nõuetele. Katselabor omab ka õigust läbi viia surveseadmete keevisõmbluste mittepurustavaid katsetusi surveseadmete direktiivile (97/23/EC) vastavate toodete valmistamiseks.

Taotluse vormi leiate kõrvalmenüüst. Taotluse saate meile edastada:
E-posti aadressile estonia@inspecta.com;
Saata postiga või tuua meie kontoritesse.

Täiendav info

Aleksei Poljakov, +372 612 9512, +372 529 0340, aleksei.poljakov@inspecta.com.