Ajalugu

 :

Ajalugu

Inspecta lugu sai alguse 1975. aastal, kui tuli tagada surveanumate ja teiste elulise tähtsusega vahendite ohutus, rajas Soome riik Tehnilise Inspekteerimise Keskuse (Teknillinen tarkastuslaitos, TTL). Samal aastal võeti Rootsis vastu uus seadus Riiklikutele Katsekodadele (National Test Sites) ja 1977. aastal moodustati Rootsi Tehase Inspektsioon (Statens Anläggningsprovning).
1990ndatel läksid paljud riigid üle vabale turumajandusele. Riiklikke inspekteerimisasutusi hakati erastama ja tekkis konkurents. 1995. aastal lõppes inspekteerimise monopol Rootsis ja Rootsi Tehase Inspektsioon muutis oma nime SAQ Kontroll AB-ks. 1998. aasta jaanuaris läks Soome üle vabale turumajandusele ning samal ajal sündis ka Inspecta.

2000. aastal omandas Inspecta NDT (mittepurustavad katsed) ettevõte Huber Testimine Oy Soomes. Inspecta laienemine väljaspoole Soomet algas aastal 2005, mil tegevust alustati Lätis. Rootsi sai kontserni osaks aastal 2006, kui Inspecta omandas osa DNVst, mis oli varem SAQ Kontroll AB. Sellest ajast alates on Inspecta kasvanud orgaaniliselt, omandades ettevõtteid Soomes, Rootsis, Lätis, Eestis, Norras, Taanis ja Leedus.