Wind Power introduction

Pressure equipment sub title

Kursen ger en orientering i de teorier som behövs vid beräkningar av processystem, speciellt avsäkringssystem, samt hur dessa teorier tillämpas praktiskt. Kursen syftar också till att ge inblick i de normer, standarder och anvisningar som gäller i olika fall och hur de bör läsas och tillämpas.

Program

Kursens innehåll

Dag 1 och 2

 • Normer, standarder, anvisningar
 • Termodynamik, Mollier- och PI-diagram
 • Strömningsteknik, tryckfall
 • Säkerhetsventiler och sprängbleck
 • Reglerventiler, installation, drift och flöde

Dag 3 och 4

 • Ångbildning och brand
 • Termisk expansion
 • Värmeväxlare, tubbrott
 • Avspänningskärl
 • Pumpar

Contact & documents

 • Lotta Sanfridson, civilingenjör i processteknik och Mats Dahlrot, driftingenjör.
  Båda finns hos Inspecta Göteborg och arbetar med granskning av flödesscheman över process- och avsäkringssystem samt intern och extern utbildning.

  Lotta utför dessutom tekniska utredningar inom processteknik och Mats har många års erfarenhet från besiktning av tryckbärande anordningar.

  Vill du veta mer om kursens tekniska innehåll?

  Kontakta Lotta Sanfridson, 08-5011 3403, lotta.sanfridson@inspecta.com
  Övriga frågor Inspecta Training, tel 08-5011 3000

 • Download Exdended (doc) , Cool image (jpg)