Erhvervssundhed og sikkerhedsrisiko management

 :

Erhvervssundhed og sikkerhedsrisiko management

Identificering og håndtering af sundheds- og sikkerhedsrisici er en udfordring for alle virksomheder. Nogle virksomheder har meget klare risici for at styre - hos andre er risikoen ikke så indlysende. Men det må ikke glemmes, at alle risici - måske på grund af dårlig ventilation, museskader, fald eller forgiftning - ikke kun kan udvikle sig til alvorlige sundhedsproblemer for dine medarbejdere, men også medføre store omkostninger og betydelige tab af produktivitet.

Inspectas ydelser er baseret på præcise og kompetente risikovurderinger af arbejdspladser og analyse. Vore højtkvalificerede eksperter udforsker og identificerer de eksisterende risikofaktorer og hjælper dig dermed at træffe beslutninger om udvikling af nødvendige sikkerhedsforanstaltninger. Vore ydelser mindsker ikke blot mindske risikoen for ulykker og personskader, men også give svar på, hvad der skal gøres for at skabe et bedre og sikrere arbejdsmiljø.

Med vores hjælp, vil du være i stand til at forstå, hvilke skadelige og farlige faktorer findes i dit arbejdsmiljø, hvor stor risikoen er, og hvem der er eksponeret for disse risici. Vi kan også rådgive dig om, hvad forebyggende foranstaltninger der skal træffes, af hvem og hvornår. Vores analyse hjælper dig også med at vurdere, hvor meget forebyggelse af sådanne risici vil koste.

fordele
Hjælper med at forebygge ulykker og skader
Giver dig værktøjer til at håndtere arbejdsmiljø-og sikkerhedsmæssige risici
Hjælper med at skabe et bedre, sikrere og mere produktivt arbejdsmiljø
Giver dig med klare anbefalinger til yderligere foranstaltninger
Øger risikoen bevidsthed blandt dine medarbejdere