Risikovurdering

Alle forretningsaktiviteter er forbundet med risici af forskellig art såsom risikoen for mennesker, miljø og ejendom som følge af ulykker og forstyrrelser. Risici, der ikke er identificeret eller kontrolleret, kan resultere i betydelige omkostninger for din virksomhed samt forringede forbindelser med myndighederne og offentligheden

Formålet med risikovurdering er at minimere uønskede hændelser, der kan forårsage ødelæggelse og skader på alt og alle omkring anlægget. 

Risikovurderingen omfatter følgende overordnede trin:

- Identifikation af potentielle risici (begivenheder med negative indvirkning)
- Værdiansættelse af sandsynligheden for den negative hændelse
- Konsekvensanalyse
- Værdiansættelse af risikoen
- Udarbejdelse og gennemførelse af foranstaltninger til at kontrollere risikoen


Inspecta har mange års erfaring med forskellige risikoanalyser af industri- anlæg. Vi kan hjælpe med mange typer risikoanalyser såsom miljø-risikoanalyse, dispersionberegninger af giftige og farlige stoffer, ATEX-og SIL risikoanalyser, HAZOP og FMEA. Med vor kompetence kan vi hurtigt tilpasse vore metoder til dine specifikke krav.

Fordele ved Risikovurdering

- Angiver, hvordan ulykker kan forekomme og konsekvenserne af sådanne
- Forebygger ulykker og dermed give et sikrere arbejdsmiljø for alle interessenter