Risikocentreret vedligeholdelse (RCM)

Optimering af vedligeholdelse, som ofte kaldes RCM (Risk Centred Maintenance), kan beskrives som de tekniske og administrative aktiviteter, der udføres med henblik på at forbedre funktionaliteten og pålideligheden af ​​en eller alle systemer.

RCM-metoden giver et klart billede af status på anlægget fra et risiko-perspektiv. Dette gør det muligt at optimere vedligeholdelsesaktiviteter samtidig med, at troværdigheden af ​​anlægget sikres. Vedligeholdelsesaktiviteter er rettet mod forebyggelse frem for korrigerende vedligeholdelse.

Vedligeholdelsesplanen er baseret på:

- Sandsynligheden for, at komponentet bryder ned eller mister funktionalitet
- Konsekvensen af fejl med hensyn til sikkerhed, økonomi og miljø

Hos Inspecta er processen for Risk Centred Maintenance (RCM):

- Undersøgelse af nuværende vedligeholdelsesaktiviteter og tilgængelige komponentdata
- Identifikation af din virksomheds godkendelseskriterier for Risk
- Indsamling af data - med fokus på manglende statistik og vedligeholdelsesomkostninger
- Screening - systemer med lav effekt på sikkerhed og økonomi kan blive udelukket fra yderligere analyse
- Detaljeret risikoanalyse for de øvrige af anlæggets systemer. Dette er baseret på de principper, der anvendes i en FMEA (Failure Mode and Effect Analysis)
- Identifikation og optimering af vedligeholdelse baseret på resultaterne af risikoanalysen


Fordele ved RCM

RCM metoden gør det muligt at foretage mere forebyggende vedligeholdelse og dermed minimere uplanlagte produktionsstop. Dette forbedrer både sikkerheden og økonomien af processer og anlægget.