Risikobaserede inspektionsmanagement (RBI)

Evnen til at planlægge vedligeholdelse og forhindre uplanlagte driftsstop er afgørende for rentabiliteten og sikkerheden i de industrielle systemer. Risikobaseret inspektion (RBI) er en metode til inspektionsplanlægning med det formål at optimere inspektioner af udstyret.

RBI-metoden forbedrer de løbende omkostninger samt tilgængeligheden af ​​ anlægget. Sikkerheden forbedres også, da inspektionsintervaller er baseret på en detaljeret analyse af de faktiske forhold på det enkelte anlæg. Derfor anbefaler et stigende antal virksomheder inden for forskellige brancher RBI som grundlag for inspektionsplanlægning.

En RBI-analyse indebærer en systematisk undersøgelse af anlægget og omfatter detaljerede analyser af skades mekanismer, konsekvensanalyse og evaluering af inspektionsmetoder. For hvert komponent analyseres sandsynlighed og konsekvens af svigt med hensyn til sikkerhed og økonomiske konsekvenser. Inspektionsintervallerne ebaseret på risikograden.

Fordele ved RBI

Omkostningsfordele ved RBI er omfattende både hvad angår direkte og indirekte omkostninger. En RBI analyse giver følgende resultater:

1. Anlægget og driften
 er mere sikre og antal af produktionsstop reduceres
2. Bedre tilgængelighed ved identifikation og afkortning af  inspektionsintervaller for høj-risiko poster
3. Udvidet inspektionsinterval for lav risiko udstyr