Projekt Risiko Management (PRM)

 :

Projekt Risiko Management (PRM)

Systematisk og proaktiv styring af projektets risici forbedrer i høj grad chancerne for at nå målene for et projekt. Indkøb, implementering af nye systemer, re-organisering, indkøb og udviklingsprojekter kræver ofte komplekse beslutninger med hensyn til en række faktorer med varierende grader af indflydelse.

Normalt er der et valg mellem mange alternative beslutningsmuligheder. I vor arbejdsproces starter vi med at identificere og kvantificere risici for projektet. Dette kan for eksempel medføre, at nogle alternative handlinger viser sig at være dyrere end de så ud ved første øjekast. Identifikation af risici så tidligt som muligt i projektet er en vigtig succesfaktor. Dermed er forebyggende foranstaltninger udviklet til de mest kritiske risici. Først fra dette punkt kan de alternative muligheder sammenlignes på en fair måde med efterfølgende handling, planlægning og opfølgning.

Inspectas risikostyringsproces er blevet udviklet i tæt samarbejde med kunder siden midten af ​​1990'erne. Vor proces er fokuseret på at give projektteams en effektiv arbejdsmetode, der udvikles under projektet og giver et nyttigt værktøj til projektstyring. Processen består af følgende faser:

Start

- Klar definition af projektets formål, mål og milepæle
- Projektspecifik tilpasning af arbejdsprocessen
- Grunduddannelse

 
Identifikation

- Identifikation af risici ved hjælp af forskellige metoder
 

Analyse

- Vurdering af sandsynlighed og konsekvenser for de identificerede risici
- Inddeling af risikograden 
- Kvalitative analyser, hvis det er nødvendigt


Handlingsplan

- Identifikation af aktioner og foranstaltninger
- Evaluering af effektiviteten og anvendeligheden af ​​aktioner og foranstaltninger
- Valg af de nødvendige skridt, fordeling af ansvarsområder


Opfølgning

- Overvågning af risici og foranstaltninger


- Realiseringen af ​​risikostyring som en integreret del af projektet i hele dets videreførelse tilbyder ikke kun muligheder for effektivt at minimere risikoen, men hjælper også med til at identificere skjulte, uudnyttede muligheder i første omgang.

Fordele

- Giver på et tidligt tidspunkt en grundig analyse og forståelse af potentielle risici, der kan eksistere i et projekt
- Hjælper med til at vælge de rigtige foranstaltninger  beslutningspunkter i løbet af projektet
- Eliminering og minimering af projektets risici
- Identificering af skjulte muligheder
- Risikoreduktion giver besparelser i tid og omkostninger 


Relaterede ydelser

- Risikobaseret inspektion, RBI
- Tilstands- og levetidsvurderinger
- Fejlanalyse