Erhvervssundhed og sikkerhedsrisiko management

 :

Erhvervssundhed og sikkerhedsrisiko management

Identificering og håndtering af sundheds- og sikkerhedsrisici er en udfordring for alle virksomheder. Nogle virksomheder har meget klare risici - hos andre er risikoen ikke så indlysende. Men det må ikke glemmes, at alle risici - måske på grund af dårlig ventilation, museskader, fald eller forgiftning - ikke kun kan udvikle sig til alvorlige sundhedsproblemer for medarbejderne, men også medføre store omkostninger og betydelige tab af produktivitet.

Inspectas ydelser er baseret på præcise og kompetente risikovurderinger af arbejdspladser og analyser. Vore højtkvalificerede medarbejdere undersøger og identificerer de eksisterende risikofaktorer og hjælper dermed at træffe beslutninger om udvikling af nødvendige sikkerhedsforanstaltninger. Vore ydelser mindsker ikke blot mindske risikoen for ulykker og personskader, men giver svar på, hvad der skal gøres for at skabe et bedre og mere sikkert arbejdsmiljø.

Med Inspectas hjælpvil du være i stand til at forstå, hvilke skadelige og farlige faktorer, der findes i dit arbejdsmiljø, hvor stor risikoen er, og hvem der er eksponeret for disse risici. Vi kan rådgive om, hvilke forebyggende foranstaltninger der skal træffes, af hvem og hvornår. Vore analyser hjælper  med at vurdere, hvor meget forebyggelse af sådanne risici vil koste.

Fordele
- Hjælper med at forebygge ulykker og skader
- Giver dig værktøjer til at håndtere arbejdsmiljø-og sikkerhedsmæssige risici
- Hjælper med at skabe et bedre, mere sikkert og produktivt arbejdsmiljø
- Giver anbefalinger til yderligere foranstaltninger
- Øger risikoen bevidsthed blandt medarbejderne