ATEX - eksplosive arbejdspladser

 :

ATEX - eksplosive arbejdspladser

Brændbart stof, ilt og en antændelseskilde er nok til at skabe en eksplosiv atmosfære. Selv små mængder kan skabe en farlig situation. Noget så simpelt som en aerosol, et pulver eller et støvlag, der er blandet med luft, kan være nok.

ATEX-direktiverne (atmosfære EXplosibles) kræver, at der skal foretages en risikovurdering og zoneklassifikation af farlige områder, hvis disse befinder sig  i en potentielt eksplosiv atmosfære.  

Direktiverne gælder for alle faciliteter såvel nye som gamle og omfatter krav om:

- Risikovurdering af aktiviteter i lokaler og udstyr. Risikovurderingen skal dokumenteres og udføres af en person med ekspertise i risikovurdering inden for eksplosiv atmosfære
- Klassificering og udarbejdelse af nødvendig dokumentation
- Etablering af et dokument baseret på en risikovurdering af anlægget


- Et sådant dokument er baseret på en risikovurdering af anlægget. Det er det dokument, hvori eksplosionsbeskyttelsen er sammenfattet. Dokumentet skal omfatte risikoanalyse, klassificeringsplaner, eksisterende brændbare væsker, gasser og støv samt procedurer for, hvordan risikoen for eksplosion er elimineret. Dokumentet skal holdes ajour og være til rådighed på hvert anlæg. Zonebedømmelse er en del af eksplosionssikringsdokumentet og beskriver de områder, hvor eksplosiv atmosfære kan forekomme.

Tag kontrol over risikoen

Du kan tage kontrol over risiciene ved hjælp af Inspecta. Vi har mange års erfaring med zoneklassificering og risikovurdering inden for forskellige brancher, som håndterer brandfarlige gasser, væsker og støv.

Vi udfører en grundig risikovurdering af aktiviteterne i ejendommen og det eksisterende udstyr. Vi fastsætter zoneklassifikationer og skaber fundament for et eksplosionssikringsdokument.

Vi tilbyder kurser, hvor du kan lære mere om ATEX og hvordan man arbejder sikkert dit anlæg. Vi kan tilpasse uddannelsen til de aktuelle omgivelser.

Fordele

- Du tager kontrol over risikoen
- Du skaber en mere sikker arbejdsplads for medarbejderne
- Du får et bedre arbejdsmiljø
- Du er i overensstemmelse med lovkrav