Tilstands- og levetidsvurderinger

 :

Tilstands- og levetidsvurderinger

Tilstands- og levetidsvurderinger er blevet endnu vigtigere, da behovet for bedre udnyttelse af udstyr inden for energi og forarbejdning er stigende.

Tilstands- og levetidsvurderingerne kræver en integreret tilgang, som involverer en lang række faktorer, der skal analyseres. Det kan være årsager til skader, materialeegenskaber, korrosionsmekanismer, styrke og strukturel integritet. Hos Inspecta har vi arbejdet med tilstands- og levetidsvurderinger gennem tre årtier.


Sammen med anlæggets ejer udfører vi en grundig undersøgelse af tilstanden på udstyret. Udsatte komponenter identificeres ved risikoanalyse. Undersøgelser af eventuel skadeshistorie, tidligere testresultater, effektive materialeafprøvninger og -analyser, vurdering af svejseteknologi og styrkeberegninger bidrager til et meget omfattende billede. Den endelige statusvurdering af anlægget giver et klart billede af den resterende levetid og evnen til at modstå yderligere skader, der måtte opstå. Således kan vedligeholdelses- og reparationsoperationer eller nye investeringer planlægges i god tid. Fra et teknisk perspektiv giver vi svar på, om du vil 1) fortsætte driften, 2) reparere eller 3) erstatte.

Når en ombygning eller en udvidelse af anlægget er planlagt danner tilstands- og levetidsvurderinger en del af grundlaget for din beslutning. Levetids- analyser giver vejledning om, hvordan et passende test-og inspektionsprogram bør udformes for komponenter og om/hvornår yderligere investeringer skal gøres.

Vore tilstands- og levetidsvurderinger giver dig mulighed for at være på forkant!

Fordele


- Bidrager til beslutningsprocessen om, hvorvidt udstyret skal udskiftes eller ej
- Giver et grundlag for vurdering af restlevetid
- Bidrager til beslutningstagning om væsentlige foranstaltninger i forbindelse med ombygning eller udvidelse af faciliteter
- Giver input til design af test-og inspektionsprogrammer