Undersøgelse af rørledninger

 :

Undersøgelse af rørledninger

En undersøgelse af rørledninger fortæller om tilstanden og den resterende levetid i alle typer af bygninger. En undersøgelse giver mulighed for at forudse fremtidige reparationsbehov og undgå uventede lækager, rørbrud og unødvendige afbrydelser.

Inspecta udfører tilstandsundersøgelser for alle typer rørledninger, vandrør, VVS, kloak- og varmeanlæg. Ud over de traditionelle renoveringsmetoder undersøges mulighederne for at anvende såkaldte alternative metoder. I tilfælde af et udslip kan utætheder i rørene lokaliseres.

Almindeligt anvendte forskningsmetoder omfatter røntgenundersøgelser og videoscanning af de indre overflader af rørene. Både de tekniske og funktionelle tilstande af rørledningerne undersøges. Ultralyd kan bruges til at måle tykkelse af vægge på containere og store rør. Skadesundersøgelser kan udføres ved at tage prøver eller ved at foretage flydende analyser. Derudover har vi viden, metoder og udstyr til at indsamle tilstandene af plastafløb. Vort undersøgelsesudstyr repræsenterer den nyeste teknologi. 

Inspectas tilstandsundersøgelser udføres af erfarne medarbejdere, som upartisk kan undersøge tilstand, reparationsprocedure, informere om tid til næste reparation og udgift til denne og derved minimere risici i rørsystemer. Undersøgelsen ledes af konsulenter, der har de nødvendige kvalifikationer til vand, kloak og varmeanlæg. Vor erfaring indenfor undersøgelser af rørsystemer går over 20 år tilbage.

Fordele


- Vurderer tilstand af rørledningen, identificerer risici
- Giver mulighed for at tage rigtige reparationsaktioner på det rigtige tidspunkt
- Hjælper med at undgå lækager, brud og afbrydelser
- Lokaliserer lækager