Reparationsundersøgelse

 :

Reparationsundersøgelse

Meget kan ske for en ejendom på et år. At vurdere fremtidige behov, problemer og vedligeholdelse af en bygning kræver professionelt opdaterede oplysninger. Derfor kan en undersøgelse af behov for reparation udført af en ekspert anbefales mindst hvert andet år.

Undersøgelse af reparationsbehov er en undersøgelse af en ejendoms behov for reparation for de næste 5 år. Inspectas undersøgelse er lavet i samarbejde med VVS-folk, bygningsautomation og elektroteknik eksperter. Vurderingerne er altid ledet af en kvalificeret vurderingsmand eller en energi revisor.

Undersøgelsen fører til en vedligeholdelsesplan eller et program, der udfærdiges af vore medarbejdere. Dette sikrer, at de nødvendige reparationer og fornyelser er lavet på det rigtige tidspunkt. Dette hjælper med for eksempel at holde omkostningerne gennem hele livscyklus for en ejendom.

Det er muligt at underskrive en fast servicekontrakt. Dette betyder, at vore medarbejdere med kontraktmæssige mellemrum udfører undersøgelsen uden en separat ordre. En mere omfattende undersøgelse bør foretages hvert femte år.

Fordele


- Undersøger risici samt tilstands- og reparationsbehov
- Støtter vedligeholdelsen med at planlægge forud, træffe beslutninger og budgettere for en længere tidsperiode
- Sparer penge ved at gøre den rigtige indsats på det rigtige tidspunkt, "ikke for tidligt, men før det er for sent"