Projektering

 :

Projektering

I alle former for projekter spiller planlægningen en afgørende rolle: det skaber grundlaget for projektets succes. Dette er endnu mere understreget i opbygningen af ​​renoveringsprojekter, hvor effekterne af arbejdet kan holde i mange årtier. I projekteringen er såvel omfanget og som kvaliteten af reparationsarbejdet defineret. Der udarbejdes ligeledes et skøn over omkostninger og en foreløbig tidsplan.

Inspectas ydelse med projektplanlægning starter med at få kendskab til ejendommen, dens tilstand og historie over reparationer. Desuden definerer vi,  hvad der kræves: mulige undersøgelser, byggeplaner og autoritetsregler. Vi  foretager interviews med alle involverede parter for at finde ud af behov og meninger om reparationdprojektet. Målene med projektet er baseret på interesser og syn fra dig.

Vore eksperter støtter i at vælge de rigtige genopbygningsmetoder ved at tilbyde omfattende information om de metoder og omkostninger, der kan blive tale om. Vore ydelser med projektplanlægning kan bestilles som en separat ydelse eller som en del af projekt management services. Det er vigtigt at bemærke, at projektplanlægning kun koster omkring 1% af de samlede omkostninger ved projektet - men det omfatter over 90% af alt det, der er tilkoblet projektet.  

Fordele


- Skaber fundament for et vellykket reparationsprojekt
- Undersøger og sammenligner reparationsmetoder
- Præciserer omfang, kvalitetsniveau, omkostninger og tidsplaner for gennemførelse af projektet
- Præsenterer en forståelig projektplan udarbejdet af renoveringseksperter
- Opretter en klar plan for alle involverede parter

 
Relaterede ydelser

- Projektledelse og kommunikation
Tilsyn og kvalitetskontrol på byggepladser
- Tilstandsvurdering
- Undersøgelse af reparationsbehov 
- Undersøgelse af fast ejendom 
- Undersøgelse af farligt materiale 
- Undersøgelse af rørsystem 
- Undersøgelse af ventilation
- Undersøgelse af indendørs air condition
- Undersøgelse af  projektledelse og telekommunikationssystem
- Undersøgelse af bygningsinstallationer 
- Rettidig omhu 
- Energy Performance Audit & certifikat
- Indeklima- og energisimuleringer
- Analyser af livscyklus
- Vurdering af miljømæssige virkninger