Kvalitetsvurdering af drift og vedligeholdelse

 :

Kvalitetsvurdering af drift og vedligeholdelse

For alle ejere af fast ejendom er det vigtigt at holde værdien af ​​ejendommen og sikre dens funktionalitet, sikkerhed og overensstemmelse med alle gældende regler. For at opnå dette skal ejendommen anvendes og vedligeholdes på den rigtige måde. Dette kan sikres ved professionelt at vurdere kvaliteten af ​​ ejendommens drift og vedligeholdelse.

Inspectas eksperter kan hjælpe med at foretage en evaluering, hvor for eksempel historikken af reparationer fremgår og indholdet af vedligeholdelses-planer og handlinger er undersøgt. Formålet med vor evalueringsservice er at støtte ejeren af fast ejendom med at holde ejendommen i god stand i hele dens livscyklus - og her spiller den rette drift og vedligeholdelse en central roller.

Vor service kan tilpasses den enkelte kundes behov og  kan dække hele ejendommen eller kun dele af den. Som et resultat af evalueringen laver vi en  detaljeret rapport, som beskriver kvaliteten af ​​brug og vedligeholdelse.

Fordele 


- Opretholder ejendommens værdi
- Hjælper med at planlægge og udføre de rigtige vedligeholdelsesopgaver på det rigtige tidspunkt
- Giver værktøjer til at forbedre forvaltningen af bygningen

Relaterede ydelser

 
- Energy Performance Audit & certifikat

- Indeklima- og energisimuleringer
- Analyser af livscyklus
- Vurdering af miljømæssige virkninger 
- Vedligeholdelsesmanual
Undersøgelsesbetingelser
- Projektering og Management Services