Inspekion af rene rum

 :

Inspekion af rene rum

Renrum er vigtige ved for eksempel farmaceutiske fremstilling. Her er det af yderste vigtighed, at miljøet kun omfatter en styret niveau af forurenende stoffer, mikrober eller kemiske dampe. Inspektioner er et redskab til at sikre, at renrum og deres udstyr installation er sikkert, korrekt bygget, operationelle og opfylder de nødvendige regler og standarder.

Inspectas medarbejdere foretager inspektion af renrum i henhold til gældende klassifikationer, standarder og kommunale forordninger. Renrum klassificeres i henhold til antallet og størrelsen af partikler, der er tilladt per volumen af ​​luft. Vi måler dette med en hurtig og optisk partikeltæller (diskret partikel counter - DPC). Hertil kommer præcis og pålidelig måling af de nødvendige fysiske størrelser i renrum og dens udstyr. For lokaler til produktion af medicin kan vi ligeledes definere bioforureningsniveauet, overfladeforurening og gennemføre de nødvendige specielle test.

Inspecta tilbyder hjælp, hvis du finder ud af, at din ejendom ikke opfylder standarder eller når du har brug for råd om for eksempel reparation af konstruktioner eller ventilation. Ved hjælp af vor service kan du sikre dig, at renrummet kan tages i brug omkostningseffektivt og hurtigt.

Fordele
- Sikrer sikkerhed
- Holder renrum brugervenlighed på højeste niveau
- Tager sundhed og sikkerhedsaspekter i betragtning
- Sikrer, at de tekniske krav opfyldes