Indeklima- og energisimuleringer

 :

Indeklima- og energisimuleringer

Indeklima- og energisimuleringer er en illustrativ måde at undersøge energiforbrug og indeklima i forskellige bygninger. Derfor simulering giver stor støtte i at sammenligne alternative løsninger og træffe de rigtige investeringer og vedligeholdelsesbeslutninger. Bedst egnede og omkostningseffektive løsninger gør det muligt at opnå optimalt energiforbrug og indeklima.

Vore indeklima- og energisimuleringer kan bruges i planlægningen af ​​projektet eller projektets gennemførelsesfase. Inspectas eksperter tegner en model af bygningen (Building Information Modelling, BIM), hvor energiforbrug og indeklima visualiseres. På den måde kan virkningen på bygningens indendørs luft, varme forhold og energiforbrug kortlægges. Disse resultater fremgår af den letlæselige rapport.

Fordele


- Hjælper med at optimere energiforbrug og indeklima
- Støtter i beslutningsprocessen
- Præsenterer alternative løsninger illustrativt