Energimæssig audit og certificering

 :

Energimæssig audit og certificering

Energiforbruget i bygninger har været et hedt emne i flere år: i Nordeuropa er boligforhold en af ​​de største producenter af CO2-udledningen. Opnåelse af god energieffektivitet kræver den rigtige form for styring af energibaserede løsninger. Desuden er den fortsatte kontrol og overvågning af ejendommens energiforbrug væsentligt for at kunne reducere energiforbruget og de ​​høje omkostninger forbundet hermed. Øget energieffektivitet er også med til at opretholde ejendommens værdi i længere perioder.

Inspecta hjælper med at optimere din ejendoms energiforbrug ved hjælp af  audit og forsyner dig med energiøkonomiske analyser. I revisionen analyseres ejendommens energieffektivitet ved opmåling af ​​automatisering, ventilation, varme-og kølesystemer samt af el og belysning. På baggrund af kortlægningen kan bygningens systemer blive justeret til det rigtige niveau og overvåges systematisk. Vi kan også udstede energiattester, der kan bruges til at sammenligne energieffektiviteten af ​​forskellige bygninger. I mange lande er et energicertifikat lovmæssigt, når en bygning eller en del af den sælges eller fremlejes. Vore energiinspektører har licens i HVAC, automation og el-teknikker. Energicertifikaterne udstedes kn af kvalificerede energiinspektører.

Fordele


- Hjælper med at skære ned på omkostninger til energiforbruget
- Optimerer energiforbrug
- Reducerer emissioner
- Sparer penge på varme-energi, elektrisk energi og vand
- Giver et overskueligt certifikat, der bekræfter bygningens energimæssige ydeevne