Analyse af en bygnings levetid

 :

Analyse af en bygnings levetid

Levetiden for en bygning kan være lang, måske hundreder af år. I løbet af denne tid skal alle bygninger og deres udstyr analyseres flere gange. Det er her, vore livscyklusanalyser kommer ind

Inspecta foretager livscyklusanalyser af gamle og nye ejendomme. I analysen undersøger vi varme-, vvs-, ventilations-og elektriske installationsystemer og strukturer. Som et resultat af vore beregninger modtager hver kunde en forståelig rapport om alternative løsninger. Heraf kan man selv vælge de overordnede og individuelt bedst egnede løsning til langsigtet vedligeholdelse.

I vore beregninger og vurderinger tager vi hensyn til hele levetiden med hensyn til alle investerings-og vedligeholdelsesomkostninger samt miljømæssige effekter. Vore ydelser giver nyttige perspektiver, der skal bruges som grundlag for beslutningstagning.

Fordele

 
- Giver langsigtet analyse af omkostninger, energieffektivitet og miljømæssige effekter for alternativ løsning


Relaterede ydelser

- Energy Performance Audit & certifikat
- Indeklima og energisimuleringer
- Vurdering af miljømæssig virkninger
- Kvalitetsvurdering af drift og vedligeholdelse
- Vedligeholdelsesmanual
Undersøgelsesbetingelser
- Projektering og Management Services