Teknisk rådgivning

 :

Teknisk rådgivning

For at understøtte dit arbejde med sikkerhed, produktionsforløb og rentabilitet er det en fordel at have en partner at dele viden med og til at vokse med.

Inspecta har et meget velkvalificeret personale og stor erfaring med både dag-til-dag arbejde og i at tackle udfordringer i din branche. Vi forstår din virksomhed og dens udfordringer i alle detaljer og er i stand til at give gode råd. Vi har spidskompetencer inden for mange områder såsom manglende undersøgelser, tilstand og levetidsvurderinger, konstruktionsberegninger, strukturelle verifikation og projekt risikostyring. Vi tolker standarder, udfører beregninger og foretager vurderinger.

Vi kan hjælpe med at beslutte, hvornår og hvordan man kan erstatte en forringet komponent; til at udvikle kontrol og prøvningsplaner for at sikre sig mod træthedsbrud eller spændingskorrosion i trykbærende udstyr; eller til at udføre indlæse og styrke analyse i forbindelse med dimensionelle analyse af brodesign. Inspecta har mange års erfaring med  fast ejendom og med udarbejdelse af tilstandsundersøgelser; analyser af behov for reparation;  forbedring af energiforbrug i bygninger samt udførelse og styring af byggeprojekter.

Risikostyring en nøgle til succes

Risikostyring og risikokommunikationsmetoder supplerer vor traditionelle rådgivning. Korrekt udførte risikovurderinger er grundlaget for succes, når vigtige beslutninger skal træffes; når nye systemer er købt;  til at forvalte komplekse udviklinger og anlægsprojekter eller til udvikling af kvalitet og valideringsplaner.

Vi leverer den allerbedste professionelle rådgivning til at hjælpe med at træffe den rigtige beslutning.