Undersøgelse af farligt materiale

 :

Undersøgelse af farligt materiale

Asbest, silikatmineraler, polycykliske aromatiske kulbrinter (PAH) eller polycycliske aromatiske kulbrinter - mange strukturer og systemer indeholder disse farlige materialer. De er kendte for deres alvorlige helbredsmæssige risici. Derfor er det vigtigt professionelt at styre reparation og nedrivningsarbejde på bygninger, der indeholder disse materialer samt deres korrekte bortskaffelse.

Inspecta udfører undersøgelse af farligt materiale på forskellige typer af bygninger. I analysen sporer vi kvaliteten og mængden af farlige materialer og udsteder en samlet rapport. Denne tager sigte på en grundig forvaltning, vedligeholdelse, nedrivning og fjernelse af materialer. Desuden fastslår rapporten sundheds-og miljørisici, der følger ovennævnte procedurer.

Fordele


- Undgår sundhedsrisici
- Kortlægger farlige materialer i bygninger
- Giver råd om Right Management, vedligeholdelse, nedrivning og fjernelse af disse materialer