Risikovurderinger

 :

Risikovurderinger

Ved at identificere potentielle risici og ved at udføre risikovurderinger kan mange ulykker undgås. Med mange års erfaring fra inspektioner af trykbærende og løfteudstyr har Inspecta unik kompetence inden for dette område.

Vi hjælper effektivt fabriksejere til at identificere kilder til risici, evaluere disse og analysere effekten af de foreslåede handlinger til at reducere risici.  Risikovurderinger giver et mere sikkert arbejdsmiljø og opfylder kravene i alle driftsforordninger.

Med resultaterne af vor risikoanalyse får du værdifuld viden om anlægget og et udgangspunkt, så du ved, hvornår det er tid at genopbygge eller renovere anlægget i fremtiden.

Ifølge statslige regler skal risikovurderinger foretages af nogen, der har tilstrækkelige færdigheder og kompetencer til at foretage disse vurderinger. Hvis en sådan person ikke er til rådighed inden for virksomheden skal en ekstern person eller virksomhed ansættes. Inspecta er bare det firma, der kan hjælpe med at få kontrol over risiciene. 

Fordele ved risikovurdering


- Potentielle risikokilder i den daglige drift vil blive kortlagt
- Aktionerne til at mindske risici evalueres
- Du får et sikrere arbejdsmiljø efter risikovurderinger
- Giver et udgangspunkt for fremtidige analyser
- Giver detaljeret viden om anlægget og faciliteter
- Opfylder alle statslige regulativer