Inspektion/maskinsikkerhed

 :

Inspektion/maskinsikkerhed

De fleste virksomheder bruger maskiner, værktøj og andet udstyr på deres arbejdspladser. Lovgivningen vedrørende sikkerheden af maskiner og udstyr, der bruges af dine medarbejdere, ændrer sig efterhånden som teknologien udvikler sig. Producenterne skal være opmærksomme på nye standarder inden for deres område. Ud over dette er arbejdsgiverne forpligtet til at sikre maskiner, værktøj og andet udstyr sikkert. Med maskiner bliver dette endnu mere komplekst. Dette kræver mere eksperthjælp

Inspecta tilbyder dig ekspertise og inspektionydelser for maskinsikkerhed. Vore tjenester hjælper til at sikre, at dine maskiner, værktøj og andet udstyr er i sikker driftstilstand og at de overholder den relevante lovgivning. Inspectas omfattende servicepakke dækker fra design og fremstilling til køb, brug, inspektion og fjernelse fra driften.

Maskinens tilsigtede brug skaber mange forudsætninger, som bør overvejes nøje fra starten: fra design, fremstilling og indkøb. Kun maskiner, der opfylder alle relevante krav, kan markedsføres og tages i brug. Inspecta bidrager til at undgå unødvendige omkostninger, efterfølgende reparationer og skjulte risici. For eksempel kan vi i produktionsfasen overvåge fremstillingsprocessen og sørge for maskinens overensstemmelse med de relevante standarder og lovgivning. På et senere tidspunkt kan vi hjælpe dig med at skrive dine indkøbsspecifikationer og med at afgøre, om en maskine er i overensstemmelse med gældende lovgivning, standarder og indkøbsspecifikationer.

Ejere og brugere af maskiner står over for forskellige udfordringer, som kan løses med risikostyring og andre proaktive aktiviteter. Vore ydelser giver dig værktøjer til at forbedre sikkerheden på arbejdspladsen og til at holde dine maskiner i sikker driftstilstand. Vi tilbyder for eksempel fareidentifikationer og risikovurderinger; inspektioner i alle faser (ved første ibrugtagning og periodisk kontrol) og vurdering af den forventede levetid. Vore ydelser er uafhængige og objektive, og de er skræddersyet til kundernes specifikke behov - med andre ord: dine behov.

Fordele


- Sikrer, at maskinen er konstrueret, fremstillet og brugt på en god og sikker måde
- Sikrer, at en maskine opfylder de relevante krav i maskindirektivet (f. eks. krav til den tekniske dokumentation af maskinen eller risikovurdering) og de gældende standarder
- Hjælper dig med den rigtige investering, ændring, modernisering eller beslutning om vedligeholdelse
- Effektiv og enkel indkøb af maskiner
- Øger driftssikkerhed og sikkerhed under maskinens levetid
- Nedsætter antallet af arbejdsulykker
- Høj kvalitetsrisikostyring gør proaktive og målrettede aktioner muligt
- Reducerer direkte og indirekte omkostninger, som for eksempel risikoen for dyre tilbagekaldelser eller efterfølgende reparationer
- Tager de økonomiske aspekter i betragtning, der skal tages hensyn til ved at fjerne maskiner fra tjeneste
- Hjælper dig med at skabe en mere sikker og sundere arbejdsplads med mere tilfredse medarbejdere