Inspektion af lifte og elevatorer

 :

Inspektion af lifte og elevatorer

Vi tænker sjældent over, hvorfor elevatoren i en bolig blok er sikker, eller om en rulletrappe i et indkøbscenter fungerer korrekt eller ej. Vi tager det for givet, at vores levende og arbejdsmiljø er sikkert og at der er ringe risiko for, at en ulykke vil ske.

Sikkerhed kræver regelmæssig vedligeholdelse i overensstemmelse med producentens anvisninger, og at årlige inspektioner udføres. Inspektion er mere end bare at overholde love og regler. Det er et spørgsmål om din virksomheds, dine medarbejderes og dine kunders sikkerhed. Det handler også om økonomisk drift  og om ikke at blive for påvirket af, at driften må indstilles på grund af skader, der ikke opdages rettidigt.

Inspektioner giver betydelige data, der kan bruges til at sikre sikkerheden og øge levetiden af ​​en elevator eller af en rulletrappe. Disse resultater kan tjene som et værdifuldt input til dine vedligeholdelsessystemer og tillige advare om fremtidige problemer. Derved kan du undgå omkostninger eller, i værste fald, en nødsituation.


Inspecta inspicerer alle former for elevatorer og rulletrapper. Vi klarer inspektioner på alle niveauer lige fra designgennemgang, installation, fremstilling, modernisering og vedligeholdelse til kontrol under driften. Vi stiller vore dygtige og erfarne medarbejdere til rådighed kombineret med praktiske procedurer og entydig dokumentation. Integritet og respekt for vore partnere er afgørende for Inspecta, og vi arbejder meget tæt sammen med vore kunder.

Fordele ved inspektion af elevatorer og rullende trapper
- Du minimerer risikoen for skader
- Du øger den operationelle tilgængelighed
- Du får et godt grundlag for planlægning af vedligeholdelse og investering
- Du får en høj teknisk kompetence, god service og en god geografisk dækning