Inspektion af ventilation

 :

Inspektion af ventilation

Inspecta hjælper med at få et bedre indeklima med obligatorisk kontrol af ventilation. Vi kontrollerer ventilationssystemets tekniske komponenter og foreslår foranstaltninger til at reducere energiforbruget uden det giver et dårligt indeklima. Uanset, hvem der bruger bygningen, at det ejerens ansvar at overholde lovgivningen. Kontrollen skal ske for at indstille minimum af luftstrømmen og funktion.

 

Et tilfredsstillende indeklima indgår i det obligatoriske  "Et godt bymiljø", hvor kontrol af ventilation og energi spiller en vigtig rolle. Målet er i 2015 at have dokumenteret ventilation for alle bygninger, hvor mennesker ofte samles.  

OVK - sådan virker det

Vore medarbejdere er certificeret til at udføre funktionelle kontroller. Ved hver inspektion udfærdiges en inspektionsrapport. En kopi af denne forelægges ​​bygningens ejer og en kopi sendes til kommunen. Der udstedes et certifikat med datoen for kontrollen. Dette skal være tydeligt at se i bygningen og placeres evt. ved indgangen.

Kommunen har tilsynspligt og skal sikre, at OVK overholdelse og at inspektørerne gør deres arbejde ordentligt. Hvis bygningens ejer(e) ikke følger reglerne for OVK eller undlader at afhjælpe fundne mangler, skal kommuenn sammen med PBL sørge for, at ejeren tager affære.

Ventilationskontrol foretages med intervaller på tre eller seks år afhængigt af aktiviteten og typen af ​​ventilationsanlæg.

Fordele ved OVK

- Godt indeklima
- Tilfredse lejere
- God driftsøkonomi
- Nemmere læring i skolerne