Inspektion af vandrutschebaner

 :

Inspektion af vandrutschebaner

Sommer, sol og leg med vand er tæt forbundne. Med børn, der leger på dine vandrutsjebaner, er det afgørende, at de er sikre. Vandrutschebaner kan være farlige, hvis de ikke er konstrueret korrekt eller anvendes på en ansvarlig måde.

Vi kontrollerer din(e) vandrutschebane(r) for at garantere, at de er sikre og for at se, om der er nogen korrosion og kontrollere tilstanden i leddene mellem plastiksektionernr. Under inspektionen tjekkes materialet for at se, om det kan modstå UV-lys og for at sikre, at styrken af landingsbanefundamenter og søjler er tilstrækkelig.

Inspecta er akkrediteret til kontrol og inspektion af vandrutschebaner. Vore medarbejdere har ekspertise i både de mekaniske og de elektriske systemer, der kan forefindes i forlystelsesparkernes udstyr. Ud over overvågning og inspektion af et akkrediteret organ kræves egenkontrol af installationer samt løbende kontrol. Vi kan være med til at opsætte systemer til at kontrollere dine vandrutshebaner og andre anlæg i den daglige drift.

Fordele ved inspektion af vandrutschebaner

- Øger sikkerheden og forbedrer kvaliteten af ​​dine vandrutschebaner
- Giver oplysninger, der kan bruges til at sikre, at anlægget vil være sikker og øge driftstid
- Reducerer kostbare produktionsstop                                                         
- Giver information til planlægning af vedligeholdelse
- Giver tidlig varsling af skader
- Giver viden om byggetilladelser
- Giver input til de forskellige støtteordninger, der kan bruges til at forudsige fremtidige problemer