Inspektion af sikkerhedsrelateret automation

 :

Inspektion af sikkerhedsrelateret automation

Sikkerhedsrelaterede automatiske systemer er almindelige i industrier med kemi og energi. Typisk er reaktorer og dampkedler gjort sikre ved sikkerhedsrelateret automation sammen med andre sikkerhedsrelaterede systemer. Velfungerende automatisering kan gøre processer nemmere og mere rentable. Men systemer i dag er meget komplekse og potentielt farlige. Derfor skal deres tilstand vurderes regelmæssigt for at beskytte mennesker, miljø og andet udstyr.

Inspecta tilbyder vurderingsarbejde af sikkerhedsrelateret automatisering. Vore ydelser sikrer, at systemerne mødes og opnår den sikkerhed, som er nødvendig, så dine krav til automatiseringskvaliteten er opfyldt. Vi kontrollerer, at programmerbare sikkerhedssystemer er gennemført uafhængigt. Vor service af sikkerhedsrelateret automatisering dækker fra gennemførelsen frem til kommissionsfasen.

Vurderingen er baseret på internationale og nationale sikkerhedsrelaterede automatiseringsstandarder som IEC 61508. Det vigtigste mål for vor vurdering er at finde mulige systematiske fejl i gennemførelsen af processer for den sikkerhedsrelaterede automatisering. Evalueringen er opdelt i fire forskellige områder: specifikation af sikkerhedskrav, design og konstruktion, installation, idriftsættelse og validering, drift og vedligeholdelse. Med disse inspektioner bliver alle dele og alle perspektiver af sikkerhedsrelateret automatisering vurderet.

Ved vor vurdering er vi særligt opmærksomme med hensyn til sikkerhedsspørgsmål. Vor service hjælper med at finde mulige fejl i sikkerhedsproceduren for automation og afprøve, om de krævede sikkerhedsstandarder for sikker drift opfyldes. Inspecta er akkrediteret som en uafhængig tredje-part.

Fordele ved inspektion af sikkerhedsrelateret automation


- Sørger for sikkerheden for dine medarbejdere og miljøet
- Minimerer risikoen for dyre driftsstop og sikrer en løbende proces
- Hjælper med at styre risici
- Giver værdifuld information om hele systemet - hjælper med at træffe de rette foranstaltninger på det rigtige tidspunkt

  
Relaterede ydelser

- Test af kedler
- Test af skibs-processen
- Projekt risikostyring
- Software udvikling og vedligeholdelse af systemcertificering
- Information om certificering af Security Management
- Kvalitetskontrolsydelser